본문바로가기

Market

Lĩnh vực kinh doanh

  • Trang chủ
  • Lĩnh vực kinh doanh
  • Sản phẩm nhôm cho ngành công nghiệp quốc phòng

Defense

Sản phẩm nhôm cho ngành công nghiệp quốc phòng

Chúng tôi tự hào là người dẫn đầu trong thị trường vật liệu nhôm tại Hàn Quốc và cung cấp nhiều loại nguyên liệu nhôm khác nhau bao gồm cả các sản phẩm nhôm cán dùng cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến quốc phòng
Kể từ khi được đăng ký làm đối tác của các công ty lớn tại Hàn Quốc từ năm 2012, chúng tôi đã cung cấp các nguyên liệu nhôm cần thiết cho lực lượng hải quân Hàn Quốc. Ngoài ra, kể từ sau khi được đăng ký làm công ty đối tác của Hanwha Defense vào năm 2017, từ tháng 12 năm 2018 công ty chúng tôi đã được công nhận về hệ thống quản lý nguyên vật liệu và được bầu chọn là công ty quản lý vật liệu chính thức, quản lý và cung cấp nguyên vật liệu một cách linh hoạt cho Hanwha Defense.

Chúng tôi đang tiến hành cung cấp các sản phẩm khác nhau liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng như xe tăng, biển báo nhận dạng, tên lửa đẩy và cột chống tên lửa... Chúng tôi đang phấn đấu để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng bằng cách cung cấp và quản lý lý lịch của nguyên vật liệu một cách rõ ràng.

CONTACT INFORMATION

Lĩnh vực kinh doanh Người phụ trách Số điện thoại
International Inquiries Strategy Planning Department
Director, Joonyoung Ahn(Kelly)
(+82) 2.333.4363

Drag right and left.