본문바로가기

Poduct

Giới thiệu sản phẩm

Tấm lá mỏng

Đây là tấm lá mỏng thành phẩm được sản xuất thông qua công đoạn cán và các công đoạn bổ sung (xử lý nhiệt, làm cứng,...). Các sản phẩm chính như sau:

ALLOY TEMPER MATERIAL SPECIFICATIONS
A1050 H12, H14, H16 ASTM B209, KS, GB/T3880-2006, GBT3190-2008
A2024 T3 ASTM B209, AMS 250-4
A3003 H112, H12, H14, H16 ASTM-B209, KS
A3005 O, H24 ASTM B209
A3104 H19 ASTM B209
A5005 O, H32, H34 ASTM B209
A5052 O, H112, H32, H34 ASTM B209
A5083 H112 ASTM B209
A6061 T6 ASTM B209, AMS4027, EN 485

Drag right and left.